De man der zee

De zee is alles; zij bedekt zeven tienden van den aardbol; haar adem is zuiver en rein; het is de onmetelijke woestijn; waar de mensch nimmer alleen is, want hij voelt rondom zich leven; de zee is slechts het voertuig van een bovennatuurlijk en wondervol leven; zij is beweging en liefde, zij is "het levenden oneindige" zoals een uwer dichters eens zeide.

20.000 Mijlen onder Zee.

Jules Verne

Special Product